preselection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

preselection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm preselection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của preselection.

Từ điển Anh Việt

 • preselection

  /,pri:si'lekʃn/

  * danh từ

  sự chọn lựa trước

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • preselection

  * kỹ thuật

  ô tô:

  sự chọn trước

  toán & tin:

  sự lựa chọn trước