premeditated nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

premeditated nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm premeditated giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của premeditated.

Từ điển Anh Việt

 • premeditated

  /pri:'mediteitd/

  * tính từ

  có suy nghĩ trước, có suy tính trước, có mưu tính trước, có chủ tâm

  a murder: một vụ giết người có suy tính trước

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • premeditated

  characterized by deliberate purpose and some degree of planning

  a premeditated crime

  Antonyms: unpremeditated

  Similar:

  premeditate: consider, ponder, or plan (an action) beforehand

  premeditated murder

  premeditate: think or reflect beforehand or in advance

  I rarely premeditate, which is a mistake