precordia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

precordia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm precordia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của precordia.

Từ điển Anh Việt

  • precordia

    * danh từ

    (giải phẫu) vùng thượng vị