potentilla anserina nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

potentilla anserina nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm potentilla anserina giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của potentilla anserina.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • potentilla anserina

    Similar:

    silverweed: low-growing perennial having leaves silvery beneath; northern United States; Europe; Asia

    Synonyms: goose-tansy, goose grass

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).