pomaderris apetala nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pomaderris apetala nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pomaderris apetala giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pomaderris apetala.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pomaderris apetala

    Similar:

    hazel: Australian tree grown especially for ornament and its fine-grained wood and bearing edible nuts

    Synonyms: hazel tree

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).