pivoted nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pivoted nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pivoted giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pivoted.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pivoted

  * kỹ thuật

  được lắc

  được xoay

  quay

  xoay

  vật lý:

  chốt xoay được