pivoted window nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pivoted window nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pivoted window giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pivoted window.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pivoted window

  * kỹ thuật

  cửa xoay

  xây dựng:

  cửa sổ có trụ quay

  cửa sổ lắp bản lề