pittsburgh nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pittsburgh nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pittsburgh giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pittsburgh.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pittsburgh

    a city in southwestern Pennsylvania where the confluence of the Allegheny River and Monongahela River forms the Ohio River; long an important urban industrial area; site of Carnegie Mellon University and the University of Pittsburgh

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).