pittsburgh of the south nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pittsburgh of the south nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pittsburgh of the south giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pittsburgh of the south.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pittsburgh of the south

    Similar:

    birmingham: the largest city in Alabama; located in northeastern Alabama

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).