pitot tube nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pitot tube nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pitot tube giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pitot tube.

Từ điển Anh Việt

 • pitot tube

  * danh từ

  ống nhỏ, hở một đầu (dùng trong các dụng cụ đo áp suất, tốc độ của chất lỏng)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pitot tube

  * kỹ thuật

  ống Pitot

  điện:

  ống Pitô (đo lưu lượng)

  đo lường & điều khiển:

  ống đo tốc độ nước

  vật lý:

  ống pitôt

  ống thủy văn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pitot tube

  measuring instrument consisting of a right-angled tube with an open end that is directed in opposition to the flow of a fluid and used to measure the velocity of fluid flow

  Synonyms: Pitot

  Similar:

  pitot-static tube: measuring instrument consisting of a combined Pitot tube and static tube that measures total and static pressure; used in aircraft to measure airspeed

  Synonyms: Pitot head