pit-a-pat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pit-a-pat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pit-a-pat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pit-a-pat.

Từ điển Anh Việt

 • pit-a-pat

  /'pitə'pæt/ (pit-pat) /'pit'pæt/

  pat) /'pit'pæt/

  * phó từ

  lộp độp, lộp cộp; thình thịch

  rain went pit-a-pat: mưa rơi lộp độp

  heart went pit-a-pat: tim đập thình thịch

  feet went pit-a-pat: chân đi lộp cộp, chân đi thình thịch

  * danh từ

  tiếng lộp độp, tiếng lộp cộp; tiếng thình thịch

Từ điển Anh Anh - Wordnet