pinnotheres nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pinnotheres nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pinnotheres giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pinnotheres.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pinnotheres

    type genus of the family Pinnotheridae: pea crabs

    Synonyms: genus Pinnotheres

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).