pinnotheres ostreum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pinnotheres ostreum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pinnotheres ostreum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pinnotheres ostreum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pinnotheres ostreum

    Similar:

    oyster crab: tiny soft-bodied crab living within the mantle cavity of oysters

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).