pilosebaceous orifice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pilosebaceous orifice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pilosebaceous orifice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pilosebaceous orifice.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pilosebaceous orifice

    * kỹ thuật

    y học:

    lỗ chân lông