pigou effect nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pigou effect nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pigou effect giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pigou effect.

Từ điển Anh Việt

  • Pigou effect

    (Econ) Hiệu ứng Pigou

    + Xem REAL BALANCE EFFECT.