pieter zeeman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pieter zeeman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pieter zeeman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pieter zeeman.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pieter zeeman

    Similar:

    zeeman: Dutch physicist honored for his research on the influence of magnetism on radiation which showed that light is radiated by the motion of charged particles in an atom (1865-1943)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).