picul nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

picul nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm picul giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của picul.

Từ điển Anh Việt

  • picul

    /'pikəl/

    * danh từ

    tạ Trung quốc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • picul

    a unit of weight used in some parts of Asia; approximately equal to 133 pounds (the load a grown man can carry)