photocompose nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

photocompose nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm photocompose giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của photocompose.

Từ điển Anh Việt

  • photocompose

    * ngoại động từ

    (ngành in) xếp chữ trên phim