philologic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

philologic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm philologic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của philologic.

Từ điển Anh Việt

  • philologic

    xem philology