perry mason nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perry mason nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perry mason giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perry mason.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • perry mason

    fictional detective in novels by Erle Stanley Gardner

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).