permeance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

permeance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm permeance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của permeance.

Từ điển Anh Việt

 • permeance

  /'pə:minəns/

  * danh từ

  (điện học) độ dẫn từ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • permeance

  * kỹ thuật

  độ dẫn từ

  độ truyền dẫn

  độ từ dẫn

  điện lạnh:

  khả năng thẩm thấu

  từ dẫn

  xây dựng:

  thấm độ

  toán & tin:

  thẩm độ

  điện:

  tính dẫn từ