permafrost nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

permafrost nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm permafrost giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của permafrost.

Từ điển Anh Việt

 • permafrost

  * danh từ

  tầng đất bị đóng băng vĩnh cửu (ở vùng cực)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • permafrost

  * kỹ thuật

  đóng băng vĩnh viễn

  xây dựng:

  đóng băng thường xuyên

  tầng đất (có) băng vĩnh cữu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • permafrost

  ground that is permanently frozen