perlitic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perlitic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perlitic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perlitic.

Từ điển Anh Việt

  • perlitic

    xem perlite