perlite nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perlite nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perlite giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perlite.

Từ điển Anh Việt

 • perlite

  /'pə:plait/

  * danh từ

  Peclit, đá trân châu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • perlite

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  cấu trúc như peclit

  xây dựng:

  đá trân châu

  hóa học & vật liệu:

  peclit