perlite plaster nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perlite plaster nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perlite plaster giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perlite plaster.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • perlite plaster

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    vữa thạch cao peclit