perilla frutescens crispa nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perilla frutescens crispa nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perilla frutescens crispa giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perilla frutescens crispa.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • perilla frutescens crispa

    Similar:

    beefsteak plant: plant grown for its ornamental red or purple foliage

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).