perfunctorily nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perfunctorily nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perfunctorily giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perfunctorily.

Từ điển Anh Việt

 • perfunctorily

  * phó từ

  làm chiếu lệ, làm đại khái, qua loa, có hình thức; hời hợt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • perfunctorily

  in a set manner without serious attention

  they answered my letter pro forma

  he kissed her cheek perfunctorily

  Synonyms: as a formality, pro forma