pelican state nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pelican state nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pelican state giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pelican state.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pelican state

    Similar:

    louisiana: a state in southern United States on the Gulf of Mexico; one of the Confederate states during the American Civil War

    Synonyms: LA

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).