pelecypod nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pelecypod nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pelecypod giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pelecypod.

Từ điển Anh Việt

  • pelecypod

    * danh từ

    (động vật học) lớp chân rìu (thân mềm)

Từ điển Anh Anh - Wordnet