peking man nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peking man nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peking man giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peking man.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • peking man

    fossils found near Beijing, China; they were lost during World War II

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).