pedagogic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pedagogic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pedagogic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pedagogic.

Từ điển Anh Việt

 • pedagogic

  /,pedə'gɔdik/ (pedagogical) /,pedə'gɔdikəl/

  * tính từ

  sư phạm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pedagogic

  Similar:

  pedagogical: of or relating to pedagogy

  pedagogical significance