pax romana nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pax romana nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pax romana giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pax romana.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pax romana

    the Roman peace; the long period of peace enforced on states in the Roman Empire

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).