pavilion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pavilion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pavilion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pavilion.

Từ điển Anh Việt

 • pavilion

  /pə'viljən/

  * danh từ

  lều vải, rạp

  đinh, tạ (ở cạnh lâu đài, sân thể thao, nơi giải trí...)

  (kiến trúc) phần nhà nhô ra

  * ngoại động từ

  che bằng lều; dựng lều, dựng rạp

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pavilion

  * kỹ thuật

  lều tạm

  nhà phụ

  quán nhỏ báo

  quán nhỏ sách

  xây dựng:

  cánh cửa phụ

  cung, gian (nhà cao, rộng không có cột trong)

  gian nhà triển lãm

  lều vải

  nhà hóng mát

  quán nghỉ

  quán nhỏ bán hàng

  sảnh

  thủy tạ

  y học:

  phần loe, xòe

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pavilion

  large and often sumptuous tent

  Synonyms: marquee