patrick henry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

patrick henry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm patrick henry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của patrick henry.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • patrick henry

    Similar:

    henry: a leader of the American Revolution and a famous orator who spoke out against British rule of the American colonies (1736-1799)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).