pathological dissection room nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pathological dissection room nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pathological dissection room giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pathological dissection room.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pathological dissection room

  * kỹ thuật

  y học:

  phòng chẩn đoán bệnh học

  xây dựng:

  phòng chẩn đoán bệnh lý