pathologically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pathologically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pathologically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pathologically.

Từ điển Anh Việt

  • pathologically

    * phó từ

    một cách bệnh hoạn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pathologically

    with respect to pathology

    pathologically interesting results