patchouli nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

patchouli nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm patchouli giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của patchouli.

Từ điển Anh Việt

  • patchouli

    /'pætʃuli:/

    * danh từ

    (thực vật học) cây hoắc hương

Từ điển Anh Anh - Wordnet