passementerie nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passementerie nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passementerie giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passementerie.

Từ điển Anh Việt

 • passementerie

  /,pɑ:smɑ:ɳ'tri:/

  * danh từ

  đồ ren tua kim tuyến

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • passementerie

  Similar:

  trimming: a decoration or adornment on a garment

  the trimming on a hat

  the trim on a shirt

  Synonyms: trim