parliamentary nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parliamentary nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parliamentary giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parliamentary.

Từ điển Anh Việt

 • parliamentary

  /,pɑ:lə'mentəri/ (parliamentarian) /,pɑ:ləmen'teəriən/

  * tính từ

  (thuộc) nghị trường; của nghị viện

  old parliamentary hand: tay nghị sĩ già đời, nghị sĩ có nhiều kinh nghiệm nghị trường

  (thuộc) nghị viện Anh; do nghị viện Anh ban bố

  có thể dùng được ở nghị viện, được phép dùng trong nghị viện Anh (lời lẽ)

  (thông tục) lịch sự

  parliamentary train

  (từ cổ,nghĩa cổ) xe lửa rẻ tiền (giá vé không quá một penni một dặm)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • parliamentary

  relating to or having the nature of a parliament

  parliamentary reform

  a parliamentary body

  having the supreme legislative power resting with a body of cabinet ministers chosen from and responsible to the legislature or parliament

  parliamentary government

  in accord with rules and customs of a legislative or deliberative assembly

  parliamentary law