paries nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paries nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paries giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paries.

Từ điển Anh Việt

 • paries

  /'peərii:z/

  * danh từ, số nhiều parietes /pə'raiiti?:z/

  (sinh vật học) thành vách (của một khoang trong cơ thể)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • paries

  Similar:

  wall: (anatomy) a layer (a lining or membrane) that encloses a structure

  stomach walls