parian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parian.

Từ điển Anh Việt

  • parian

    /'peəriən/

    * danh từ

    người đảo Pa-rô

    đồ sứ Pa-rô