parian cement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parian cement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parian cement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parian cement.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parian cement

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    xi măng pa-rô