parge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parge.

Từ điển Anh Việt

  • parge

    * ngoại động từ

    trát vữa