parabola bola nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parabola bola nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parabola bola giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parabola bola.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parabola bola

    * kỹ thuật

    song song