papio ursinus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

papio ursinus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm papio ursinus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của papio ursinus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • papio ursinus

    Similar:

    chacma: greyish baboon of southern and eastern Africa

    Synonyms: chacma baboon

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).