papaver argemone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

papaver argemone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm papaver argemone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của papaver argemone.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • papaver argemone

    Similar:

    prickly poppy: annual Old World poppy with orange-red flowers and bristly fruit

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).