pants presser nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pants presser nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pants presser giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pants presser.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pants presser

    Similar:

    trouser press: a home appliance in which trousers can be hung and the wrinkles pressed out

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).