pancake motor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pancake motor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pancake motor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pancake motor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pancake motor

    * kỹ thuật

    điện:

    động cơ hình bánh kếp