palau islands nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

palau islands nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm palau islands giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của palau islands.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • palau islands

    Similar:

    palau: a chain of more than 200 islands about 400 miles long in the western central Pacific Ocean

    Synonyms: Belau, Pelew

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).