ozark mountains nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ozark mountains nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ozark mountains giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ozark mountains.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ozark mountains

    Similar:

    ozarks: an area of low mountains in northwestern Arkansas and southeastern Missouri and northeastern Oklahoma

    Synonyms: Ozark Plateau

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).